ANTREPOYA ALINAN EŞYA İÇİN GÖTÜRÜ TEMİNAT UYGULAMASINA SON VERİLMESİ HK.02.12.2014 tarihli 29193 sayılı Resmi Gazetde yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük Yönetmeliği Değişikliği ile 17.12.2014 tarihi itibariyle antrepoya alınan eşya için kullnaılan Götürü Teminat uygulamasına son verilmiş bulunmaktadır.17.12.2014 tarihinden itibaren antrepoya alınan her eşya için ayrı ayrı teminat verilebileceği gibi Toplu Teminat verilebilecektir.
Açıklama: Açıklama: Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

02.12.2014 tarihli 29193 sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren Gümrük Yönetmeliği Değişikliği ile 17.12.2014 tarihi itibariyle Antrepoya alınan eşya için kullanılan Götürü Teminat uygulamasına son verilmiş bulunmaktadır. 17.12.2014 tarihinden itibaren Antrepoya alınan her eşya için ayrı ayrı teminat verilebileceği gibi Toplu Teminat verilebilecektir.  Teminat Antrepo İşletici tarafından verilebileceği gibi Antrepo Kullanıcısı tarafından da verilebilecektir.

Değişikliğe ilişkin metin aşağıda gösterilmiştir.

MADDE 15 – Aynı Yönetmeliğin 526 ncı maddesinin ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.
“(2) Teminat, antrepoya alınan her parti mal için ayrı ayrı verilebileceği gibi toplu teminat şeklinde de verilebilir. Her iki durumda da birinci fıkrada sayılanlar tarafından teminat verilebilir. Toplu teminat verilmesi halinde, teminat tutarının sürekli izlenmesi ve  eşyanın KDV ve fon dahil vergilerinin toplu teminat miktarını aşması halinde, aşan kısım için ayrıca teminat verilmesi gerekir.
(3) 493 üncü maddenin beşinci fıkrasında sayılan yükümlülerce, C ve E tipi antrepolarda yapılan işlemlerde ikinci fıkrada belirtilen teminat türlerine ilaveten 494 üncü madde uyarınca hesaplanmış teminat da kullanılabilir.”