Antrepolardaki Serbest Dolaşıma Giriş İşlemleri Tamamlanan Eşya Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel 

Konu: Antrepolardaki Serbest Dolaşıma Giriş İşlemleri Tamamlanan Eşya Hakkında

Duyuru Özeti:
 

Antrepolarda serbest dolaşıma giriş işlemleri tamamlanan eşyaların antrepolardan serbest depolara sevk işlemlerinde geç kalındığına dair tespitlerin yapılması üzerine, Ambarlı Gümrük Müdürlüğü denetimi altında bulunan antrepolara yönelik 95588472 sayılı yazı göndermiştir. 

 

Söz konusu yazıda; Gümrük Kanunu’nun 70 inci ve 236/2 nci maddelerine yapılan atıfla, gümrük işlemlerin beyannamenin tescil tarihinden itibaren 30 gün içerisinde bitirilmesi gerektiği, aksi takdirde tasfiye hükümlerinin uygulanacağına, öte yandan kayıtlara göre fazla eşya çıkması halinde tasfiye işleminin yanısıra, fazla çıkan eşyaya ait ithalat ve ihracat vergileri tutarı kadar para cezası alınacağına vurgu yapılmıştır. 

 

Yapılan denetimler sonucu antrepolarda gümrük işlemleri tamamlanan eşyanın derhal antrepodan çıkarılması gerektiği, aksi takdirde yukarıda atıf yapılan hükümler doğrultusunda işlem tesis edileceği bildirilmiş olup, söz konusu yazı ekte yer almaktadır. 

Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için aşağıdaki linki TIKLAYINIZ.