“Antrepolarda Akaryakıt Karıştırma İşlemleri” Tebliğinde Yapılan Değişiklikler Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel
 

Konu: "Antrepolarda Akaryakıt Karıştırma İşlemleri" Tebliğinde Yapılan Değişiklikler Hk.

Duyuru Özeti:

Deniz yoluyla gelen, serbest dolaşımda olmayan transit akaryakıtın depolandığı antrepolarda birbirleriyle karıştırılarak yurt dışına transit edilmesine ilişkin işlemler 1 seri nolu Gümrük Genel Tebliği ile düzenlenmektedir.

Bahse konu Tebliğ’in muhtelif maddelerinde değişiklikler yapılmıştır.

Daha öncesinde antrepoya alınan “farklı” gümrük tarife istatistik pozisyonu ve vergi oranına tabi akaryakıt ürünlerinin birbirleriyle karıştırılmasına izin verilmekteyken, yapılan değişiklik ile aynı veya farklı”  GTİP ve vergi oranına tabi ürünün karıştırılması mümkün kılınmıştır.

Karıştırma işlemi yapılacak eşyanın sahibinin antrepo işleticisi olmadığı durumda hem antrepo işleticisi hem de kullanıcı tarafından ayrı ayrı izin başvurusu yapılması gerekmektedir.

İşlem izni verilmesinde göz önüne alınacak usülsüzlük ve vergi cezaları hesaplamalarında da bazı değişiklikler yapılmıştır.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net