Antrepodaki Eşyanın Satış Yoluyla Devredilmesi Halinde Kıymet Tespiti Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:  Antrepodaki Eşyanın Satış Yoluyla Devredilmesi Halinde Kıymet Tespiti Hk.

Duyuru Özeti:

Antrepoda bekleyen eşyaların satış yoluyla başkasına devrinde eşyanın kıymetine ilişkin zaman zaman tereddütler yaşanmakta bu duruma ilişkin görüş talep edilmekteydi.

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün konuya ilişkin 88822564 sayılı son yazılarında;

4458 sayılı Gümrük Kanununun 24/1 maddesine göre, “İthal eşyasının gümrük kıymeti, eşyanın satış bedelidir. Satış bedeli, Türkiye’ye ihraç amacıyla yapılan satışta 27 ve 28 inci maddelere göre gerekli düzeltmelerin de yapıldığı, fiilen ödenen veya ödenecek fiyattır…”, hükmüne yer verilmiş,

Gümrük Yönetmeliğinin 333/1. maddesi uyarınca, anılan maddede yer alan koşullar çerçevesinde, gümrük antrepolarında depolanan eşyanın satış suretiyle başkasına devredilebildiği belirtilmiş,

Antrepo rejimi altında bulunan ve sonrasında serbest dolaşıma giriş rejimine tabi tutulan eşyanın gümrük kıymeti ile ilgili AB Gümrük Yönetmeliğinin (Commission Implementing Regulation (EU) 2015/2447) 128/2. maddesinin uygulanmasına ilişkin Rehberde de (Compendium Of Customs Valuation) yer verildiği üzere; eşyanın, Türkiye Gümrük Bölgesine sevk edilmesi sırasında henüz herhangi bir satışın söz konusu olmadığı, potansiyel vergi kimlik numaralı firmalarca ülkeye getirilerek antrepoya konulduktan sonra satışın gerçekleştirildiği durumlarda, eşyanın antrepoya alınması sırasında Türkiye’ye ithal edilmek üzere doğrudan doğruya yapılan bir satış söz konusu olmadığından, gümrük kıymetinin tespitinde, eşyanın ithal edilmek üzere antrepoda yapılan satışına ilişkin kıymetin dikkate alınması gerektiği,

İfade edilmiştir.

Öte yandan, her durumda, ilgili mevzuat hükümleri çerçevesinde kıymet kontrollerinin titizlikle yapılması ile uluslararası borsa kıymetleri ve emsal eşya kıymetleri de incelenerek, gümrük kıymetinin aşındırılmaması noktasında gerekli dikkat ve özenin gösterilmesi gerektiği vurgulanmıştır.

Konuya ilişkin yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.


Yazıda atıf yapılan Rehber Dokümana aşağıdaki bağlantıdan ulaşabilirsiniz.
Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
[email protected]
 
 
 
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz