Antrepodaki Eşyanın Satış Yoluyla Devredilmesi Halinde Kıymet Tespiti Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel 

Konu: Antrepodaki Eşyanın Satış Yoluyla Devredilmesi Halinde Kıymet Tespiti Hakkında

Duyuru Özeti:
 

Satış amacıyla antrepo rejimine tabi tutulan eşyanın, güncel piyasa fiyatlarında ve borsalarda meydana gelen dalgalanmalar, enerji ve hammadde fiyatlarındaki günlük değişmeler, eşyanın uzun süre antrepoda kalmasının doğurduğu ekstra maliyet ve yeni gelecek ürünlere yer açmak gibi nedenlerden dolayı alış fiyatı ile aynı veya daha düşük bir bedelle devredilebildiği durumlar olabilmektedir. 

Böyle bir durumla karşılaşıldığında gümrük idareleri tarafından antrepo beyannamesindeki kıymet ile eşyanın serbest dolaşıma giriş beyannamesi arasındaki eksi yöndeki fiyat farkının eşyanın gümrük kıymetine ilave edilerek vergilendirildiği ve Gümrük Kanunu’nun 234’üncü maddesi kapsamında cezai işlem uygulandığından bahisle, antrepodan satış yoluyla devir alınan eşyanın gümrük kıymetinde yaşanan  tereddütlere ve farklı uygulamalara açıklık getirilmesi taleplerini içeren yazı  İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği’nce, Gümrükler Genel Müdürlüğüne’ne iletilmiştir. 

Gümrükler Genel Müdürlüğü’nden alınan 4307760 sayılı cevabi yazıda;

4458 sayılı Gümrük Kanununun 24'üncü maddesinde ithal eşyasının gümrük kıymetinin, eşyanın satış bedeli olduğu; satış bedelinin, Türkiye'ye ihraç amacıyla yapılan satışta 27 ve 28'inci maddelere göre gerekli düzeltmelerin de yapıldığı, fiilen ödenen veya ödenecek fiyat olduğu; fiilen ödenen veya ödenecek fiyat ise, ithal eşyası için alıcının, satıcıya veya satıcı yararına yaptığı veya yapması gereken ödemelerin toplamı olduğu bildirilmiştir.


Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için aşağıdaki linki TIKLAYINIZ.