Antrepoda Serbest Dolaşıma Giriş İşlemleri Tamamlanan Eşya Hk. 
                                                                     T.C.
                                                  GÜMRÜK VE TİCARET BAKANLIĞI
                                                      Mersin Gümrük Müdürlüğü
 

Sayı : 60805799/131.99
Konu : Antrepolardan Eşya Çıkışı

12.01.2015/5185739

                                                    TÜM ANTREPO İŞLETMECİLİĞİNE

                                       TÜM YETKİLENDİRİLMİŞ GÜMRÜK MÜŞAVİRLERİNE
 
Müdürlüğümüzce yapılan muhtelif tespitlerde; Serbest Dolaşıma Giriş işlemlerine tabi tutulan antrepolardaki eşyaların çekilme işlemi yapılmaksızın antrepoda depolanmaya devam edildiği müşahede edilmiş olup,
Petrol ve petrol ürünleri ile sıvı tanklarında muhafaza edilen eşyalar için mevzuatta düzenime bulunmasına rağmen diğer eşya için herhangi bir düzenleme bulunmadığı dikkate alınarak, Gümrük Gözetim ve Denetiminin etkin olarak yapılabilmesini teminen;
Her şartta Serbest Dolaşıma Giriş işleminin tamamlanmasından itibaren yedi (7) gün içinde antrepodan eşyanın çıkartılmasının,
İstisnai durumlarda belirtilen süre içerisinde olmak kaydıyla Gümrük Yönetmeliğinin Ortak Depolamaya ilişkin hükümleri uyarınca gerekli başvurunun idarece değerlenmek üzere yapılmasını aksi halde bu şekilde tespit edilen eşyanın antrepo fazlası olarak değerlendirileceğinin bilinmesini, uygulamanın Antrepo İşletmecileri, YGM ve görevli memurlarca hassasiyetle takibini rica ederim.
 

                                Yılmaz DOKUMACI

                                 Gümrük Müdürü