Antrepoda Devredilen Eşyanın Kıymeti Hakkında
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel

Konu: Antrepoda Devredilen Eşyanın Kıymeti Hakkında 

Duyuru Özeti:
 

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği;

Özellikle borsaya tabi ürünlerin zaman zaman değer kaybına uğramasının söz konusu olduğundan ve bahse konu ürünlerin antrepodan satış yoluyla devirlerinde eşyanın kıymetinin tespiti yönünde tereddütler yaşandığından bahisle, Gümrükler Genel Müdürlüğü’nden görüş talep etmiştir.

Gümrükler Genel Müdürlüğü cevabi yazısında;

4458 sayılı Gümrük Kanununun 24/1 maddesine göre, “İthal eşyasının gümrük kıymeti, eşyanın satış bedelidir. Satış bedeli, Türkiye'ye ihraç amacıyla yapılan satışta 27 ve 28 inci maddelere göre gerekli düzeltmelerin de yapıldığı, fiilen ödenen veya ödenecek fiyattır…”, hükmüne yer vermiş,

Ayrıca, gümrük idarelerinin Kanunun 65 inci maddesinin 1 inci fıkrasına göre beyanın doğruluğunu araştırmak üzere ilave bilgi ve belge talep edip, muayene ve tahlil yaptırma hakkınının bulunduğunu vurgulamıştır.

Konuya ilişkin yazışmalara ulaşmak için TIKLAYINIZ.