Antrepo rejiminde götürü teminat kullanılmazBildiğiniz gibi 21 kasım 2013 tarihinde Gümrük Yönetmeliğinde değişiklik yapılmıştı.

Bu değişikliklerden biri de Gümrük Yönetmeliğinin 493 üncü maddesinde Götürü Teminat uygulaması hakkında yapılmıştır.

Söz konusu değişiklikle;

Götürü Teminatın eşyanın gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin bütün kamu alacakları için geçerli olmasına karşın, “4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun eki (I) sayılı listede yer alan eşyaya ilişkin kamu alacakları için götürü teminat uygulamasından yararlanılmaz.“ hükmü nedeniyle götürü teminat kapsamı daraltılmıştır.

 

Yukarıdaki açıklamadan da anlaşılacağı üzere gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanım türlerinden biri olan “Eşyanın bir gümrük rejimine tabi tutulması [Bu rejimlerden biri de Gümrük Antrepo Rejimidir.]” durumunda eşyamız ÖTV eki (I) sayılı listede yer alıyorsa Götürü Teminattan yararlanılamayacaktır.

 

Konuyla ilgili bazı gümrük idareleri uygulamaya başlamıştır. Firmalarınızı konuyla ilgili bilgilendirmenizi önemle rica eder, iyi çalışmalar dilerim.

Götürü Teminatın eşyanın gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanıma tabi tutulmasına ilişkin bütün kamu alacakları için geçerli olmasına karşın, “4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununun eki (I) sayılı listede yer alan eşyaya ilişkin kamu alacakları için götürü teminat uygulamasından yararlanılmaz.“ hükmü nedeniyle götürü teminat kapsamı daraltılmıştır.

 

Yukarıdaki açıklamadan da anlaşılacağı üzere gümrükçe onaylanmış işlem veya kullanım türlerinden biri olan “Eşyanın bir gümrük rejimine tabi tutulması [Bu rejimlerden biri de Gümrük Antrepo Rejimidir.]” durumunda eşyamız ÖTV eki (I) sayılı listede yer alıyorsa Götürü Teminattan yararlanılamayacaktır.

 

Konuyla ilgili bazı gümrük idareleri uygulamaya başlamıştır. Firmalarınızı konuyla ilgili bilgilendirmenizi önemle rica eder, iyi çalışmalar dilerim.