Antrepo Eşya Devrinde Damga Vergisi Hakkında Duyuruİstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü Gümrük Müdürlüklerine gönderdiği yazı ile “Antrepoda eşya devrinde alınan taahhütname belli bir parayı ihtiva etmediğinden damga vergisi tahsili gerekmediği, düzenlenecek sözleşmenin nüsha sayısı hakkında herhangi bir yasal zorunluluk olmadığından bir nüsha olarak düzenlenmesinde sakınca bulunmadığı, düzenlenen sözleşme nüshasının ayrı ayrı damga vergisine tabi olacağı bilgisini vermiştir.”

Konu ile ilgili İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü yazısına ekli dosyadan ulaşabilirsiniz.