Antrepo devir işlemlerinde önemli değişiklik ! (Güm.Yön.333.md)Bildiğiniz üzere bugünkü Resmi Gazete de, antrepolardaki eşyanın başkasına devri ile ilgili gümrük yönetmeliğinin, 333 üncü maddesinin birinci, ikinci ve üçüncü fıkraları aşağıdaki şekilde değiştirildi. Çıkan ve yeni eklenen hükümler sarı ile renklendirilmiştir.

 

Eski

Yeni

 (1) Gümrük antrepolarında depolanan eşya satış suretiyle başkasına da devredilebilir. Bunun için devreden ve devralan tarafından ilgili gümrük idaresine ayrı ayrı dilekçe, taraflar arası devir sözleşmesi ve eşyaya ait gümrük vergileri ile para cezalarının devralan tarafından üstlenileceğine dair taahhütnamenin verilmesi gerekir. Gümrük antrepolarında depolanan solvent ve baz yağın satış suretiyle devrine, devralan tarafından serbest dolaşıma sokulacak olması durumunda izin verilmez.

(2) Eşyanın mülkiyeti ile ilgili olarak devri önleyici haciz ya da ihtiyati tedbir kararı gibi hukuki bir engelin varlığı halinde bu durum açıklığa kavuşturulmadan taraflar arasındaki devir sözleşmesine göre işlem yapılamaz.

(3) Devralan tarafından yeni bir antrepo beyannamesi verilerek ve antrepo stok kayıtlarında gerekli değişiklikler yapılarak devir işlemi tamamlanır. Bu durumda, eşya ile ilgili hukuki sorumluluklar devralana geçer. 

(1) Gümrük antrepolarında depolanan eşya satış suretiyle başkasına da devredilebilir. Gümrük antrepolarında depolanan solvent ve baz yağın satış suretiyle devrine, devralan tarafından serbest dolaşıma sokulacak olması durumunda izin verilmez.”

“(2) Eşyanın mülkiyeti ile ilgili olarak devri önleyici haciz ya da ihtiyati tedbir kararı gibi hukuki bir engelin varlığı halinde bu durum açıklığa kavuşturulmadan işlem yapılamaz.”

“(3) Eşyanın devri ile birlikte gümrük vergileri ile para cezaları da dâhil eşya ile ilgili hukuki sorumluluklar devralana geçer ve antrepo stok kayıtlarında gerekli değişiklikler yapılır. Eşyanın beş iş günü içerisinde gümrükçe onaylanmış yeni bir işlem veya kullanıma tabi tutulmaması durumunda devre konu eşya için devralan tarafından yeni bir antrepo beyannamesi verilir. Devir işlemine ilişkin belgeler, eşyanın gümrükçe onaylanmış yeni bir işlem veya kullanıma tabi tutulması ya da yeni antrepo beyannamesi verilmesi sırasında gümrük idaresine ibraz edilir.

 

Değişiklik, antrepo devirleri ile ilgili hususları aslında bir bilinmezliğe sürüklemiş görünüyor.

Bir ay evvel yapılan düzenleme ile devir işlemleri;

·         Devreden ve devralan tarafından ilgili gümrük idaresine ayrı ayrı dilekçe

·         Taraflar arası devir sözleşmesi (Bu sözleşmeye istinaden de damga vergisi ödenmesi gerekliliği)

·         Eşyaya ait gümrük vergileri ile para cezalarının devralan tarafından üstlenileceğine dair taahhütname (Devreden den ayrı, devralandan ayrı)

·         Antrepo beyannamesi

·         Satış faturası

Belgeleri ile yapılıyordu.

 

Fakat bugün yürürlüğe giren şekli ile yukarıda sayılan tüm evraklar( satış faturası hariç, antrepo beyannamesinde de uygulama prosedürü değişti) yürürlükten kalkmış durumda.

Ama durum öyle ki; bu belgeler yerine kullanılacak evraklar veya bundan sonraki uygulamaya, yeni düzenlemede yer verilmemiş durumda.

İlgili madde de geçen “devir işlemine ilişkin belgeler” hangileridir?

Taahhütname olmadan vergisel vs yükümlülükler ile ilgili resmi devir nasıl yapılmış sayılacaktır?

Dilekçe olmadan, devir işlemi nasıl başlatılacaktır?

Madem ki gerekli değildi, niye 1 ay evvel devir sözleşmesi ve devamında damga vergisi kaosu yaşandı?

 

Yapılmak istenen uygulama tam olarak nedir? Şu an hiçbir makamdan net bir bilgi alamıyoruz. Konu netleştikçe, yeni ve taze bilgiler paylaşılacaktır.


Saygılarımla,

Kemal AKOSMAN

Denetleme ve Mevzuat Bankası Yöneticisi