Antrepo Beyannamesinin Tescili Sırasında Analiz Raporunun Hazır Olmaması HakkındadırİLGİLİ SEKTÖR: Akaryakıt

Konu: Antrepo Beyannamesinin Tescili Sırasında Analiz Raporunun Hazır Olmaması Hakkındadır
Duyuru Özeti:
Gümrükler Genel Müdürlüğü’nün 08.08.2017 tarihli dağıtımlı yazısında; akaryakıt ürünlerinde analiz raporlarının tarih ve sayısının, yükümlüsünce gümrük beyannamesinin 44 nolu hanesinde açık bir şekilde beyan edilmesi ve onaylı bir örneğinin ibrazına yönelik düzenlemeden bahisle, antrepo beyannamesinin tescili sırasında laboratuar tahlilinin henüz sonuçlanmadığı durumlarda nasıl işlem yapılması gerektiğine dair açıklama getirilmiştir.
Analiz raporunun henüz mevcut olmadığı ve rapor tarih-sayısının bilinemediği durumlarda, yükümlüsünce gümrük beyannamesinin 44 nolu hanesine, "2017/14 sayılı genelge kapsamında analiz raporu sonradan sunulacaktır" ibaresinin eklenmesi halinde de mezkur genelge kapsamında işlem yapılması, yükümlüsünce de anılan raporun temininin ardından gümrük idaresine sunulması ve gümrük idaresince de buna göre gereğinin yapılması gerektiği, talimatlandırılmıştır.
 
 
 
Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.