Antrepo Beyannamesine İlişkin Usulsüzlük Cezasının Tatbiki Hk.Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz
İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:  Antrepo Beyannamesine İlişkin Usulsüzlük Cezasının Tatbiki Hk.

Duyuru Özeti:

İstanbul Gümrük Müşavirleri Derneği;

Antrepo beyannamesi verilmesinden sonra tespit edilen eksiklik ve fazlalıkların olması durumunda gümrük idarelerince Gümrük Kanununun 241/1 nci maddesinde öngörülen usulsüzlük cezasının beyannamede yer alan kalemler bazında mı yoksa beyannameye mi uygulanması gerektiğine dair bilgi talebinde bulunmuştur.

Gümrükler Genel Müdürlüğü konuya ilişkin 68075928 sayılı cevabi yazılarında;


  • Gümrük Yönetmeliği Ek-82'nin* 7 nci maddesinde “Ceza gerektiren başkaca bir durum bulunmaması kaydıyla, Gümrük Beyannamesinin Ek-14’e** uygun olarak doldurulmaması” ifadesinin yer aldığı,
  • Söz konusu madde metninde beyanın Ek-14’e uygun olmasından değil, beyannamenin Ek-14’e uygun olarak doldurulmamasından bahsedildiği ve tanzim edilen beyannamelerde Ek-14’e uyumsuzluğun bir ya da birden fazla hususta olabileceği hususu göz önüne alındığında usulsüzlük cezasının tatbiki açısından her bir beyanı esas almak yerine bahsi geçen maddede belirtildiği üzere beyannamenin kendisinin esas alınması gerektiği,


Belirtilmiştir.

Konuya ilişkin yazıya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

*Ek-82 : Kanunun 241 inci Maddesinin Birinci Fıkrası Uyarınca Usulsüzlük Cezasını Gerektiren Fiiller
**Ek-14 : Gümrük Beyannamesi Kullanma Talimatı

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net