Antrepo Açma ve İşletme İzni İçin Aranan Şartlarda Değişiklik Hakkında 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR: Genel

Konu: Antrepo Açma ve İşletme İzni İçin Aranan Şartlarda Değişiklik Hakkında

Duyuru Özeti:

Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 27916412 sayılı dağıtımlı yazısında; Antrepo açma ve işletme iznine ilişkin aranan şart ve nitelikleri düzenleyen Gümrük Yönetmeliği’nin 80 numaralı Ek’inin yeniden düzenlendiğinden bahisle; antrepo açılış izni aşamasında uygulanacak yeni şartlar sıralanmış olup, bahse konu Yönetmelik değişikliğinden önce antrepo açma ve işletme izni verilmiş olan antrepoların, yeni düzenlemede sayılan bilgi ve belgelere (antreponun tipi ve özelliği dikkate alınarak) sahip olması gerektiğinin, antrepo işleticilerine bildirilerek 2018 yılı Ocak ayı içerisinde yapılacak denetimlere kadar eksikliklerin giderilmesi talimatlandırılmıştır.
 
Konuyla ilgili düzenlemeye ulaşmak için  TIKLAYINIZ.