Antrepo Açılışlarında Ekonomik Gereklilik Değerlendirmesi HakkındaİLGİLİ SEKTÖR: Genel 


Konu: Antrepo Açılışlarında Ekonomik Gereklilik Değerlendirmesi Hakkında

 

Duyuru Özeti:

 

Tasfiye Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün 27452104 sayılı dağıtımlı yazılarında Gümrük Yönetmeliği’nin 513 üncü ve 518 inci maddelerinde yapılan değişiklikten bahisle; genel antrepolarda yatırım aşamasında, geçici depolama yerlerinde ön izin aşamasında, bahse konu yerlerin fiziki kapasiteleri, dönemsel doluluk oranları, ilgili gümrük idaresinin işlem hacmi ve ekonomik yönden ihtiyaç olup olmadığına yönelik değerlendirmenin Bölge müdürlüklerince değerlendirilmesinin gerektiği hususunun hüküm altına alındığı belirtilmektedir. 

Bu kapsamda izin başvurularına ilişkin değerlendirme yapılırken, talepten önceki beş takvim yılına ait verilerin belirlenen tablolara kaydedilmesi ve yapılacak değerlendirmede söz konusu verilerin dikkate alınarak rapora bağlanması, bunun yanı sıra ekonomik yönden ihtiyaç bulunup bulunmadığına dair Bölge Müdürlüğü görüşünün Bakanlığa iletilmesi talimatlandırılmıştır.