Antidamping Soruşturması / Çin ve Tayland Menşeli Ürünler Hk.Sayı: TİM.AKİB.GSK.DEMİR.2013/81-5773                                                                           Mersin,  16/05/2013

Konu: Antidamping Soruşturması / Çin ve Tayland Menşeli Ürünler Hk.

 

 

Sayın Üyemiz,

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda; Avrupa Birliği (AB) Konseyi tarafından Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) ve Tayland menşeli “Boru Bağlantı Parçaları (7307.19.10 GTİP’li)” ithalatına karşı 15 Kasım 2012 tarihinde bir anti-damping soruşturması başlatıldığı ve mezkur soruşturma sonucunda Ek’te kayıtlı AB Resmi Gazetesi örneğinden de görülebileceği üzere, 14 Mayıs 2013 tarihinde ÇHC’ne %24,6 – %57,8, Tayland’a ise %14,9 – %15,5 arasında değişen oranlarda anti-damping önlemi yürürlüğe konulduğu ifade edilmektedir.

Söz konusu yazıda devamla, Bakanlıklarınca bahse konu ürünlerin AB’ye ihracatında kayda değer bir rekabet avantajı sağlanabileceği mütalaa edildiği belirtilmektedir.

Bilgileriniz rica olunur.

 

 

Canan Aktan ERDOĞMUŞ

Genel Sekreter a.

Genel Sekreter Yrd.

 

 

Ek: AB Resmi Gazete Bildirimi (10 sayfa)