Antidamping Soruşturması / Çin Menşeli ÜrünlerSayı: TİM.AKİB.GSK.DEMİR.2013/80-5770                                                                                    Mersin,  16/05/2013

Konu: Antidamping Soruşturması / Çin Menşeli Ürünler

 

 

Sayın Üyemiz,

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda; Avrupa Birliği (AB) Komisyonu tarafından Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli “Vidalar” ürün grubu ithalatına karşı 9 Kasım 2007 tarihinde bir anti-damping soruşturması başlatıldığı ve mezkur soruşturma sonucunda, 31 Ocak 2009 tarihinde ÇHC’ne %0-%85 arasında değişen oranlarda anti-damping önlemi yürürlüğe konulduğu hatırlatılmaktadır.

Söz konusu yazıda devamla, bahse konu soruşturmaya ilişkin Ek’te kayıtlı AB Resmi Gazetesi örneğinden de görülebileceği üzere, AB Komisyonu 14 Mayıs 2013 tarihinde başvuru sahiplerinin menşe problemi ve ticaret sapması şikâyetine binaen ilgili önlemin Malezya’yı da kapsayacak şekilde genişletilmesine dair kısmi nitelikte bir gözden geçirme soruşturması başlatıldığı ifade edilmektedir.

Bilgileriniz rica olunur.

 

 

Canan Aktan ERDOĞMUŞ

Genel Sekreter a.

Genel Sekreter Yrd.

 

 

Ek: AB Resmi Gazete Bildirimi (3 sayfa)