Anti-damping soruşturması /Çin menşeli vidalarSayı:TİM.AKİB.GSK.DEMİR.2013/88-6334                                                                                            Mersin,  29/05/2013

Konu:Anti-damping soruşturması /Çin menşeli vidalar

 

 

Sayın Üyemiz,

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda;

“Avrupa Birliği (AB) tarafından Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli “Vidalar” ürün grubu ithalatına karşı 9 Kasım 2007 tarihinde bir anti-damping soruşturması başlatılmış ve mezkur soruşturma sonucunda, 31 Ocak 2009 tarihinden bu yana ÇHC’ne %0-%85 arasında değişen oranlarda anti-damping önlemi uygulanmaktadır.

Öte yandan bahse konu soruşturma, ticaret sapması nedeniyle Malezya’yı kapsayacak şekilde genişletilmiş ve anılan ülkeye 26 Temmuz 2011 tarihinden itibaren %85 oranında anti-damping önlemi uygulanmaya başlamıştır. Bu minvalde, Ek’te kayıtlı 28 Mayıs 2013 tarihli AB Resmi Gazetesi örneğinden de görülebileceği üzere mezkûr önlemin ilgili taraflardan bir talep gelmemesi halinde 1 Şubat 2014 tarihinde sona ereceğine dair “Yürürlükten Kaldırma Bildirimi” (Notice of Expiry) yayımlanmış bulunmaktadır.

Bu çerçevede, bahsi geçen ürünler ihraç eden firmalarımızın mezkûr önlemin yürürlükten kaldırılmaması yönünde AB nezdinde lobi faaliyetleri yapmalarının yararlı olduğu mütalaa edilmektedir.” denilmektedir.

Bilgileriniz rica olunur.

 

Ümit SARI

Genel Sekreter a.

Genel Sekreter Yrd.

 

Ek: Resmi Gazete Bildirimi (1 sayfa)