Anti-damping Soruşturması/TungstenSayı:TİM.AKİB.GSK.DEMİR.2013/91-6713                                                                           Mersin,  07/06/2013

Konu:Anti-damping Soruşturması/Tungsten

 

 

Sayın Üyemiz,

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda;

“Avrupa Birliği (AB) tarafından Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli ‘’Tungsten” (8101.99.10 ve 8515.90.00 GTİP’li) ürün grubu ithalatına karşı 17 Aralık 2005 tarihinde bir anti-damping soruşturması başlatılmış ve mezkûr soruşturma sonucunda, 9 Mart 2007 tarihinde ÇHC’ ne %17-%63,5 arasında değişen oranlarda anti-damping önemli uygulanmaktadır.

Öte yandan, bahse konu soruşturmaya dair 9 Mart 2012 tarihinde nihai gözden geçirme soruşturması başlatılmış olup, 04/06/2013 tarih ve L 150/10 sayılı AB Resmi Gazetesi bildirimi kapsamındaki bahse konu soruşturma sonuncunda, anılan oranlarda uygulanan önlemin devamına karar verilmiştir.

Bu minvalde, mezkûr önlemin söz konusu üründe AB’ye İhracatımız da göz önüne alınarak ihracatçılarımız için kayda değer bir rekabet avantajı yaratabileceği mütalaa edilmektedir.” denilmektedir.

Bilgileriniz rica olunur.

 

 

Ümit SARI

Genel Sekreter a.

Genel Sekreter Yrd.