Anti-damping Soruşturması / Paslanmaz Çelikten Dikişli BorularSayı: TİM.AKİB.GSK.DEMİR.2013/87-6274                                                                          Mersin,  28/05/2013

Konu: Anti-damping Soruşturması / Paslanmaz Çelikten Dikişli Borular         

 

 

Sayın Üyemiz,

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda; Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından Malezya, Tayland ve Vietnam menşeli “Paslanmaz Çelikten Dikişli Borular” (7306.40.50 ve 7306.40.10 HTSUS’lu) ithalatına karşı 24 Mayıs 2013 tarihinde bir anti-damping soruşturması başlatıldığı ifade edilmektedir.

Bahse konu yazıda devamla; bir örneği ekte yer alan açılış bildirimi ile açılan mezkur soruşturma sonucunda uygulanabilecek olası bir anti-damping önleminin söz konusu üründe ABD’ye ihracatımız da göz önüne alınarak ihracatçılarımız için kayda değer bir fırsat yaratabileceğinin mütalaa edildiği bildirilmektedir.

Bilgileriniz rica olunur.

Ümit SARI

Genel Sekreter a.

Genel Sekreter Yrd.

Ek: ABD Resmi Gazete Bildirimi (2 sayfa)