Anti-damping Soruşturması / Hafif Ticari AraçlarSayı:TİM.AKİB.GSK.DEMİR.2013/85-6144                                                                                  Mersin,  24/05/2013

Konu: Anti-damping Soruşturması / Hafif Ticari Araçlar

 

 

Sayın Üyemiz,

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda; Almanya, İtalya ve Polonya’nın yanı sıra ülkemiz menşeli “Hafif Ticari Araçlar” ın (8704.21.31 ve 87.04.21.91 GTİP’lerinde yer alan), Rusya Federasyonu, Belarus ve Kazakistan tarafından oluşturulmuş olan “Gümrük Birliği” alanına ithalatına karşı yürütülen anti-damping soruşturması çerçevesinde alınan nihai karar 14 Mayıs 2013 tarihinde yayımlanmış olup, %11,1 oranında anti-damping önlemi belirlendiği ifade edilmektedir.

Bilgileriniz rica olunur.

Canan Aktan ERDOĞMUŞ

Genel Sekreter a.

Genel Sekreter Yrd.