Anti-Damping Soruşturmaları / ABDSayı:TİM.AKİB.GSK.DEMİR.2013/73-5388                                                                             Mersin,  08/05/2013

Konu: Anti-Damping Soruşturmaları / ABD

 

 

Sayın Üyemiz,

Bilindiği üzere, Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından ülkemiz menşeli 7306.30 ve 7306.90 GTİP’li “Karbon Kaynaklı Çelik Tüp ve Borular” isimli ürün grubu ithalatına karşı 1986 yılından bu yana; 7306.61 GTİP’li “Kesiti Dikdörtgen veya Kare Şeklinde Olan Demir/Çelikten Tüp ve Borular” adlı ürüne karşı ise 2008 yılından beri anti-damping önlemleri uygulanmaktadır.

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda, anılan önlemlerin gözden geçirilmesine yönelik olarak ABD Ticaret Bakanlığınca 01 Mayıs 2012 – 30 Nisan 2013 dönemi için, ilgili tarafların başvuruda bulunması durumunda idari gözden geçirme (administrative review) soruşturmaları başlatılabileceği hususunun 1 Mayıs 2013 tarihli ABD Resmi Gazetesi’nde yayımlandığı bildirilmektedir. Ekte bir örneği sunulan, bahse konu bildirimin incelenmesinden de anlaşılacağı üzere idari gözden geçirme soruşturması açılması talebinde bulunacak ilgili tarafların 2013 yılı Mayıs ayının son gününe kadar ABD Ticaret Bakanlığı’na başvuruda bulunmaları gerekmektedir.

Söz konusu idari gözden geçirme süreçlerine başvuru kararı alınması safhasında, ilgili ülke mevzuatı uyarınca gözden geçirmeye tabi bir firma ihracatının (soruşturma dönemi süresince ABD’ye Tip 3 mal girişinin) bulunması gerekmekte olup bu husus soruşturmanın sonraki safhalarında başvuru sahibi firmaların gözden geçirme kapsamı dışına çıkarılmasının önüne geçilmesi bakımından önem arz etmektedir. Bu çerçevede bahse konu ihracatın soruşturma dönemindeki mevcudiyetine firmalarımızın dikkat etmesi gerekmektedir.

Bilgileriniz rica olunur.

 

 

Canan Aktan ERDOĞMUŞ

Genel Sekreter a.

Genel Sekreter Yrd.

 

 

Ek: ABD Resmi Gazete Bildirim