Anti-damping Önlemi /ABD_İnşaat DemiriSayı: TİM.AKİB.GSK.DEMİR.2013/111-8664                                                                                               

Konu: Anti-damping Önlemi /ABD_İnşaat Demiri

 

Sayın Üyemiz,

T.C. Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan yazıda; Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından Beyaz Rusya, Endonezya, Letonya, Moldova, Polonya, Çin Halk Cumhuriyeti ve Ukrayna menşeli ” İnşaat Demiri” (7214.20.00, 7228.30.8050, 7222.11.0050, 7222.30.0000, 7228.60.6000, 7228.20.1000 HTSUS’lu) ürün grubu ithalatına karşı halihazırda yürürlükte bulunan antidamping önlemine yönelik 2 Temmuz 2012 tarihinde başlatılan nihai gözden geçirme soruşturması sonucunda mezkur önlemin Ek’te sunulan ABD Resmi Gazetesi bildirimi ile devamına karar verildiği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, Bakanlıklarınca bahse konu ürünlerin ABD’ye ihracatında kayda değer bir rekabet avantajı sağlanabileceğinin mütalaa edildiği belirtilmektedir.

Bilgileriniz rica olunur.

 

Canan Aktan ERDOĞMUŞ

Genel Sekreter a.

Genel Sekreter Yrd.

 

Ek: ABD Resmi Gazetesi Örneği (1 sayfa)