Anti-damping Önlemi -AB-Ütü MasasıSayı: TİM.AKİB.GSK.DEMİR.2013/113-8794                                                                                            Mersin,  26/07/2013

Konu: Anti-damping Önlemi -AB-Ütü Masası

 

Sayın Üyemiz,

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda; Avrupa Birliği tarafından Çin Halk Cumhuriyeti ve Ukrayna menşeli “Ütü Masaları” (3924.90.00, 4421.90.98, 7323.93.00, 7323.99.00, 8516.79.70 ve 8516.90.00 GTİP’li) ürün grubu ithalatına karşı halihazırda yürürlükte bulunan anti-damping önlemine yönelik 25 Nisan 2012 tarihinde başlatılan nihai gözden geçirme soruşturması sonucunda mezkur önlemin 23/07/2013 tarih ve L 198/2 sayılı AB Resmi Gazetesi bildirimi ile Ukrayna için kaldırılmasına, ÇHC için ise %18,1-%42,3 arasında değişen oranlarda devamına karar verildiği ifade edilmekte olup, Bakanlıklarınca bahse konu ürünlerin AB’ye ihracatında kayda değer bir rekabet avantajı sağlanabileceğinin düşündüğü belirtilmektedir.

Bilgileriniz rica olunur.

 

Canan Aktan ERDOĞMUŞ

Genel Sekreter a.

Genel Sekreter Yrd.