Anti-damping Önlemi/Aliminyum Yaprak ve Şeritler 

Sayı:  TİM.AKİB.GSK.DEMİR.2013/114-8850                                                                Mersin,  29/07/2013

Konu: Anti-damping Önlemi/Aliminyum Yaprak ve Şeritler

 

 

Sayın Üyemiz,

Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda, Avrupa Birliği (AB) tarafından Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC), Brezilya ve Ermenistan menşeli “Alüminyum Yapraklar ve Şeritler” (7607.11.19 GTİP’li) ürün grubu ithalatına karşı 6 Ekim 2009 tarihinde yürürlüğe konulan anti-damping önleminin yalnızca ÇHC için aşağıdaki bağlantıda sunulan AB Resmi Gazetesi bildirimi ile kaldırılmasına karar verildiği bildirilmektedir.

Bahse konu yazıda devamla, Bakanlıklarınca, adı geçen önlemin söz konusu üründe AB’ye ihracatımız da göz önüne alınarak, ihracatçılarımız için kayda değer bir rekabet dezavantajı yaratabileceğinin değerlendirildiği, ihracatçı firmalarımızın bu konuda gerekli gördükleri önlemleri almalarında yarar görüldüğü ifade edilmektedir.

Bilgileriniz rica olunur.

 

Canan Aktan ERDOĞMUŞ

Genel Sekreter a.

Genel Sekreter Yrd.

 

Ek: ABD Resmi Gazetesi Bildirimi (2 sayfa)