Anten ve Anten Yansıtıcılarına İlişkin Gözetim Tebliğinde Yapılan Değişiklikler Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:   Anten ve Anten Yansıtıcılarına İlişkin Gözetim Tebliğinde Yapılan Değişiklikler Hk.

Duyuru Özeti:


8517.71.00.00.00 GTİP’inde sınıflandırılan anten ve anten yansıtıcıları 2007/1 sayılı İthalatta Gözetim Uygulanmasına İlişkin Tebliğ kapsamında 5 ABD Doları/Adet gözetim uygulamasına tabi tutulmaktadır.

GTİP bazında belirlenen gözetim uygulamalarının kapsamı eşya tanımına eklenen parantez içi ifadelerle daraltılıp genişletilebilmektedir.

30.09.2022 tarihli düzenleme ile; 8517.71.00.00.00 GTİP’ine ilişkin satıra (Yalnızca telefon cihazlarına ait olanlar) ibaresi eklenmiştir.


30.09.2022 tarihinden itibaren ilgili GTİP’teki gözetim yalnızca telefon cihazlarına ait olan eşya için uygulanacaktır. Tebliğ kapsamı ürünleri gösterir tablonun son hali aşağıdaki gibidir. 

 
G.T.İ.P.Eşya TanımıGümrük Kıymeti
(ABD Doları/Adet)
8517.18.00.00.19Diğerleri35
8517.71.00.00.00Her türlü antenler ve anten yansıtıcıları; bunların aksam-parçaları (Yalnızca telefon cihazlarına ait olanlar)5
8517.79.00.00.00Diğerleri (Yalnızca telefon cihazlarına ait olanlar)

Ayrıca, Tebliğin “Gözetim Uygulaması” başlıklı 2/3 üncü fıkrasında yapılan değişikliğe istinaden;

8517.71.00.00.00 ve 8517.79.00.00.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonlu eşyanın, akıllı cep telefonu üretiminde kullanılmak üzere, ana kart dizgisi tamamlanmamış ve tamamen demonte haldeki (CKD) aksam ve parça olarak ithalatında bu Tebliğ hükümleri uygulanmayacaktır.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net