Amerikaya İhracatta Fırsatlar ve Öneriler konulu toplantı hk.Konu

Amerikaya İhracatta Fırsatlar ve Öneriler konulu toplantı hk.

Tarih

03 Haziran 2013 Pazartesi


 

Sayın Üyemiz,

Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden (TİM) alınan yazıda; Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbest Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV) tarafından, 19 Haziran 2013 tarihinde İstanbul’da TİM işbirliğiyle “Amerika’ya İhracatta Fırsatlar ve Öneriler” konulu bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirileceği bildirilmiş olup söz konusu toplantının programı ekte tarafınıza sunulmuştur.

Bilgilerinizi rica ederim.

Özlem KATIRCIOĞLU
Genel Sekreter Vekili

TS

Ek: Toplantı Programı (1 Sayfa)


Ekler

— Amerikaya İhracatta Fırsatlar ve Öneriler konulu toplantı hk_00003820.docx