Amerika Birleşik Devletleri’nin İran’a yönelik yatırım kararlarıSayı: TİM.AKİB.GSK.DEMİR.2013/100-7636                                                                                                Mersin, 27/06/2013

Konu: ABD’nin İran’a Yönelik Yaptırımları hk.

 

 

       Sayın Üyemiz,

       T.C. Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan yazıyla; Amerika Birleşik Devletleri’nin İran’a yönelik yatırım kararlarının kapsamını genişleten “Authorizing the Implementation of Certain Sanctions with Respect to Iran” Freedom and Counter-Proliferation Act of 2012 and Additional Sanctions with Respect to Iran” başlıklı ABD Başkanlık Emri ile ham ve yarı işlenmiş metaller ile mamullerin (kıymetli metaller, alüminyum, çelik gemi inşa, enerji, otomotiv yan ve ana sanayi vb.) İran ile ticaretini yasaklayan “Iran Freedom and Counter Proliferation Act 2012” başlıklı yasaya ilişkin kılavuzun bir örneği tarafımıza ulaşmış olup, ilişikte sunulmaktadır.

       Bilgileriniz ve varsa anılan ABD düzenlemelerine ilişkin görüşlerinizin 01 Temmuz 2013 tarihine kadar Genel Sekreterliğimize (e-posta ile [email protected] adresine ya da Faks ile 0 324 325 41 42’ye) iletilmesi hususunda gereğini rica ederim.

 

                                                                                                                                                                                                                               Ümit SARI

                                                                                                                                                                                                                           Genel Sekreter V.

 

 

 

Ek: Klavuz (8 sayfa)