Ambarlı Gümrüğünde Yaşanan Sorunlar İle İlgili Önemli Duyuru“Ambarlı Gümrüğünde Yaşanan Sorunlar İle İlgili Önemli Duyuru

Bir süredir Ambarlı Gümrük Müdürlüğü’nde; özellikle onay servisinde olmak üzere yaşanan gecikmeler ve sorunlar gerek Ambarlı Gümrük Müdürlüğü gerekse İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ile yapılan toplantılarda değerlendirilmiş olup aşağıdaki konularda görüş birliğine varılmıştır.

Değerli Üyelerimiz;

Bir süredir Ambarlı Gümrük Müdürlüğü’nde; özellikle onay servisinde olmak üzere yaşanan gecikmeler ve sorunlar gerek Ambarlı Gümrük Müdürlüğü gerekse İstanbul Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürlüğü ile yapılan toplantılarda değerlendirilmiş olup aşağıdaki konularda görüş birliğine varılmıştır.

§  Onay servisinde personel eksikliğinin nitelikli personel takviyesi ile giderilmesi

§  Onay İşlemlerinde işlemlerin gün içinde mutlaka sonuçlandırılması

§  Gerek üyelerimizin gerekse idarede çalışan personelin karşılıklı sevgi saygı ve çözüme yönelik iş birliği içinde olması

§  Sorunların yapıcı çözüm önerileri ile birlikte diyalog ile çözülmesi

Konularında Gümrük ve Ticaret Bölge Müdürü Sayın Tevfik USTA ve Dernek Başkanımız Sayın Turhan GÜNDÜZ mutabık kalmışlardır. Ayrıca Bölge Müdürlüğümüz ve Yönetim kurulumuzca konunun takibi yakinen yapılmaktadır. 

 

Üyelerimizn Bilgisine Önemle Duyurulur

 

İGMD – Yönetim Kurulu”