Almanya ve İsveç Menşeli 2836.99.90.10.00 GTİP’inde Sınıflandırılan “Sodyum Perkarbonatlar” Tanımlı Ürünlere Nihai Gözden Geçirme Soruşturması Açılması Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Kimya

Konu:  Almanya ve İsveç Menşeli 2836.99.90.10.00 GTİP’inde Sınıflandırılan “Sodyum Perkarbonatlar” Tanımlı Ürünlere Nihai Gözden Geçirme Soruşturması Açılması Hk.

Duyuru Özeti:

Almanya ve İsveç menşeli 2836.99.90.10.00 GTİP’indearifesinde sınıflandırılan “Sodyum Perkarbonat” tanımlı ürünlere 2018/7 sayılı Tebliğ kapsamında CIF bedelin %5’i ve %19’u oranlarında dampinge karşı kesin önlem uygulanmaktadır.

 
GTİPEşyanın TanımıMenşe ÜlkeFirmaDampinge Karşı Önlem (CIF Bedelin %)
2836.99.90.10.00Sodyum perkarbonatlarAlmanya Federal CumhuriyetiSolvay Chemicals GmbH%5
Diğerleri%12
İsveç KrallığıTüm firmalar%12

Yerli üretim dalının başvurusu üzerine; uygulanmakta olan dampinge karşı önlemlerin yürürlükten kalkması halinde dampingin ve zararın devam etmesi veya yeniden meydana gelmesinin muhtemel olduğuna dair yeterli delillerin bulunduğu anlaşıldığından, bir  nihai gözden geçirme soruşturması açılmasına karar verilmiştir.

Soruşturmaya taraf olmak isteyen ilgililerin konuya ilişkin görüşlerini belirlenen sürelerde sunmaları gerekmektedir.

Ürünlere uygulanmakta olan mevcut önlemler tablodaki gibi olup, meri önlem soruşturma sonuçlanana kadar yürürlükte kalmaya devam edecektir.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.


Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net