Almanya Tedarik Zinciri Yasası Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel
 
Konu:  Almanya Tedarik Zinciri Yasası Hk.

Duyuru Özeti:

Almanya’da kabul edilen ve Türk firmalarını da etkileyeceği öngörülen “Almanya Yeni Tedarik Zinciri Yasası”  1 Ocak 2023 tarihi itibarıyla yürürlüğe girecektir.

Orta Anadolu İhracatçı Birliklerinin konuya ilişkin duyurusu ile; Alman resmi makamları tarafından hazırlanan soru-cevap metinleri örnekleri ile anılan yasanın gayriresmi İngilizce tercümesi paylaşılmaktadır.

Bahse konu yasanın özetle;
  • Genel hükümler (uygulama alanı, tanımlar)
  • Özen sorumlulukları (itina sorumlulukları, risk yönetimi, risk analizi, önleyici tedbirler, iyileştirici faaliyet, itiraz/şikâyet usulü, direkt olmayan tedarikçi; yönetmelik yetkilendirmesi, dokümantasyon ve raporlama zorunluluğu)
  • Hukuk yargılaması (dava açmak için özel ehliyet)
  • Kontrol ve uygulama (raporun sunulması, raporun incelenmesi ve kanuni belgelerin tevdi yetkisi, yetkililerin aksiyonları ve kanuni belgelerin tevdi, talimatlar ve önlemler, erişim hakları, bilgi ve feragat evraklarını sağlama yükümlülüğü, müsamaha ve işbirliği yükümlülüğü, yetkili makam, bildiriler, hesap raporları)
  • Kamu ihaleleri (kamu ihalelerinden dışlanma)
  • Mali ve idari ceza (mali ceza, idari para cezası düzenlemeleri) bölümlerinden oluştuğu
Belirtilmektedir.

Yasanın yürürlüğe girmesi ile birlikte, küresel tedarik zincirlerinde insan haklarının korunmasının hedeflendiği, çocuk işçiliğinin ve zorla çalıştırmanın yasaklanması gibi temel insan hakları standartlarının uygulanmasının büyük önem arz ettiği, bu minvalde, Alman firmalarının kendi tedarik zincirlerine ve bu kapsamda insan haklarına uyulup uyulmadığına ilişkin sorumluluk üstlenmeleri ve çalışan haklarının korunmasına yönelik özen göstermelerinin zorunlu olacağı bildirilmektedir.

Bununla birlikte, uluslararası alanda faaliyet gösteren ve yurt dışından ürün veya malzeme satın alan tüm büyük şirketlerin Tedarik Zinciri Yasasından etkileneceği, 1 Ocak 2023 tarihinden itibaren 3.000’den fazla çalışanı olan ve 1 Ocak 2024 tarihinden itibaren ise 1.000’den fazla çalışanı olan firmaların, anılan yasaya uymasının planlandığı, bu çerçevede, yasaya uygun bir çalışma biçimi geliştirilmesini teminen firmalara yaklaşık 2 ila 3 yıla yakın bir süre tanınmış olduğu ve yapılan hesaplamalara göre 2023 yılında yaklaşık 900 firma ve 2024 yılında da yaklaşık 4.800 firmanın anılan yasadan etkileneceği belirtilmektedir.

Konuya ilişkin duyuruya ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Konuya ilişkin daha öncesinde Alman –Türk Ticaret ve Sanayi Odası (AHK) ve İstanbul Demir ve Demir Dışı Metaller İhracatçıları Birliği (İDDMİB) işbirliğinde bir seminer gerçekleştirilmiş ve bahse konu seminere Subaşı Gümrük Müşavirliği olarak katılım sağlanmıştı. Seminerde öne çıkan hususları derlediğimiz BİLGİ NOTU’na ulaşmak için TIKLAYINIZ.

 

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net