Alkollü İçkiler İthalatında Bandrol Taleplerinin Karşılanmasına Dair Uygulama Talimatı Hakkında Duyuru Özeti: Gıda ve Ko
 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz


İLGİLİ SEKTÖR: Genel

Konu: Alkollü İçkiler İthalatında Bandrol Taleplerinin Karşılanmasına Dair Uygulama Talimatı Hakkında

Duyuru Özeti:

Gıda ve Kontrol Genel Müdürlüğünce, ithal edilecek alkollü içkiler için iletilen bandrol taleplerinin incelenmesinde uyulacak usul ve esasları belirlemek üzere bir talimat yazısı yayımlamıştır.

Bahse konu talimat yazısında;  “Bandrol” ve “Alkollü İçki Bildirimi” kavramlarının tanımlarına yer verilmiş olup, Bandrol talebi için, ithalatçının bandrol talep yazısı (6 Seri No.lu Tütün Mamulleri ve Alkollü İçkilerde Bandrollü Ürün İzleme Sistemi Genel Tebliği Ek-1) ve ekinde alkollü içki bildirim dosyası ile birlikte müracaat etmesi gerektiği bildirilmektedir.
 
 
Konu ile ilgili düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.