Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve EsaslarI Düzenleyen Yönetmelikte Yapılan Değişiklikler Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Alkollü İçkiler

Konu:  Alkol ve Alkollü İçkilerin İç ve Dış Ticaretine İlişkin Usul ve EsaslarI Düzenleyen Yönetmelikte Yapılan Değişiklikler Hk.

Duyuru Özeti:

Alkol ve alkollü içkilerin iç ve dış ticaretine ilişkin usul ve esaslarını belirleyen Yönetmelikte bazı değişiklikler yapılmıştır.

Dağıtım Yetki Belgesinin Düzenlenmesi” başlıklı 12. Maddeye eklenen fıkra uyarınca;


Süresi içerisinde dağıtım yetki belgesini yenilemeyen firmaların belge geçerlilik tarihinden itibaren en geç 3 ay içinde başvurması halinde, dağıtım yetki belgesi bedeli, iki katı olarak tahsil edilerek belgeleri yenilenebilecektir. Bu süre geçtikten sonraki başvurular yenileme kapsamında değerlendirilmez.

Piyasaya Arz” başlıklı 13. Maddenin 6. ve 16. Fıkraları aşağıdaki gibi değiştirilmiştir.
 
13/6 YENİ HALİ:13/6 ESKİ HALİ:
“5 cl’den küçük ambalaj hacmine sahip alkollü içkiler ile bira hariç 300 cl’den büyük ambalaj hacmine sahip alkollü içkiler ithal edilemez, üretilemez ve piyasaya arz edilemez.”
 
Piyasaya arz ambalajı 20 santilitre ve daha büyük olan alkollü içkiler, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından kurulan Ürün İzleme Sistemi kapsamında iç ambalajına uygulanan bandrol veya kod ile piyasaya arz edilir. Bunların dışında kalan alkollü içkiler, ambalajlı ve dökme olarak piyasaya arz edilen etil alkol ve alkollü karışımlar, satışa verilen miktarlarına göre satış belgesi düzenlenerek dolaşıma sunulur.
13/16 YENİ HALİ:13/16 ESKİ HALİ:
“Bira haricindeki alkollü içkiler, sadece cam malzemeden yapılmış ambalaj ile piyasaya arz edilir.”
 
Alkollü içkiler; Açık Alkollü İçki Satış Belgesini haiz otel, motel ve tatil köylerinin odalarındaki mini barlarda tüketime sunulacak 5 cl’likler ve bira hariç, cam malzemeden yapılmış ambalaj ile iç piyasaya arz edilir.

Piyasaya arza ilişkin değişikliklerle uyum amacıyla Yönetmeliğe ayrıca aşağıdaki GEÇİCİ MADDELER eklenmiştir.

 
“GEÇİCİ MADDE 13- 5 cl’den küçük ambalaj hacmine sahip alkollü içkiler ile bira hariç 300 cl’den büyük ambalaj hacmine sahip alkollü içkiler, bu maddenin yayımı tarihini izleyen ikinci ayın sonundan itibaren üretilemez ve ithal edilemez. Bu ürünler, bu maddenin yayımı tarihini izleyen üçüncü ayın sonundan itibaren Alkollü İçki Dağıtım Yetki Belgesini haiz firmalar, dördüncü ayın sonundan itibaren toptan satıcılar, perakende satıcılar veya açık alkollü içki satıcıları tarafından iç piyasaya arz edilemez.

GEÇİCİ MADDE 14- Bira hariç olmak üzere, cam haricindeki ambalaja sahip alkollü içkiler, bu maddenin yayımı tarihini izleyen ikinci ayın sonundan itibaren üretilemez ve ithal edilemez. Bu ürünler, bu maddenin yayımı tarihini izleyen üçüncü ayın sonundan itibaren Alkollü İçki Dağıtım Yetki Belgesini haiz firmalar, dördüncü ayın sonundan itibaren toptan satıcılar, perakende satıcılar veya açık alkollü içki satıcıları tarafından iç piyasaya arz edilemez.”


Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
[email protected]