Akıllı Kol Saatleri ile Kablosuz Kulaklıkların İthalat Denetimi HakkındaLutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR:  Elektronik
 

Konu:  Akıllı Kol Saatleri ile Kablosuz Kulaklıkların İthalat Denetimi Hakkında 

Duyuru Özeti:
 

8517.62.00.90.00 Gümrük Tarife İstatistik Pozisyonu, Telsiz ve Telekomünikasyon Terminal Ekipmanlarının İthalat Denetimi Tebliği ekine eklenmiştir.
 
Ürün Güvenliği ve Denetimi Genel Müdürlüğü'nün konuya ilişkin 4076742 sayılı yazılarında;
 
Söz konusu GTİP kapsamında sınıflandırılan ürünlerden sadece akıllı kol saatleri ve kablosuz bluetooth kulaklıklarınithalat aşamasında denetlenmesinin öngörüldüğü,
 
Bu çerçevede, 8517.62.00.90.00 GTİP'li ürünlerden yalnızca akıllı kol saatleri ve kablosuz bluetooth kulaklıklar için 2019/8 sayılı ÜGD Tebliği kapsamında Dış Ticarette Risk Esaslı Kontrol Sistemi (TAREKS) üzerinden başvuru yapılmasının gerektiği,
 
Diğer ürünler için mezkûr Tebliğ uyarınca kapsam dışı beyanı yapılmasının yeterli görüldüğü,
 
Belirtilmektedir.
 
Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net