AKİB / ABD- Telafi Edici Vergi – NGGS hk.T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan yazıda; Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından Çin Halk Cumhuriyeti (ÇHC) menşeli “Gaz veya Petrol Boru Hatlarında Kullanılan Borular” (7306.19.10.10, 7306.19.10.50, 7306.19.51.10 ve 7306.19.51.50 ABD gümrük tarife sistemine göre) ithalatına yönelik

23 Ocak 2009 tarihinden bu yana uygulanmakta olan telafi edici vergi önlemine ilişkin 2 Aralık 2013 tarihinde başlatılan birinci nihai gözden geçirme soruşturması (NGGS) tamamlandığı belirtilmekte olup, mezkur soruşturmaya dair son karar, ekte bir örneği ilişik 19 Mart 2014 tarihli ABD Resmi Gazetesi’nde sunulmaktadır.

Bahse konu önlemin anılan ülke için %33,43-%40,05 oranları arasında uygulanmasının devamına karar verildiği ifade edilmekte olup, bu çerçevede Bakanlıklarınca mezkur ürün grubunun ABD’ye ihracında halihazırdaki rekabet avantajımızın süreceği mütalaa edildiği belirtilmektedir.

Bilgilerinize rica olunur.