AB- Kanada Serbest Ticaret AnlaşmasıAB- Kanada Serbest Ticaret Anlaşması

AB-Kanada Serbest Ticaret Anlaşması (STA) kapsamında en çok dile getirilen konular arasında, müzakerelerde otomobil sektörü ile ilgili yaşanan sorun yer alıyor. Bu aşamada menşe kuralları Kanada-AB STA’sının tamamlanmasında engel oluşturuyor. STA kapsamında esas teşkil eden otomobil sektöründeki sorunun, Kanada otomobil üretiminin ABD pazarı ile yakından bağlantılı olması sonucu, Kanada menşeili ürünlerin belirlenmesinin zor olmasından kaynaklandığı vurgulanıyor. Bu nedenle, AB-Kanada STA’sı kapsamında yer alan bu sorunun çözümünde atılacak ilk adımın otomobil sektörüne kısa dönemli kota uygulamasının getirilmesinin olacağı ve daha sonrasındaki adımın ise ABD ve Kanada arasında otomobillerin menşeinin belirlenmesinde bir düzenlemeye gidilmesini içereceği belirtiliyor.