AB- Hindistan Serbest Ticaret Anlaşması GelişmeleriAB- Hindistan Serbest Ticaret Anlaşması Gelişmeleri

Avrupa Birliği ile Hindistan arasında yürütülen Serbest Ticaret Anlaşması görüşmelerinde ciddi bir tıkanıklık yaşandığı belirtilirken, bu durumda her iki tarafın hizmetler sektörüne yönelik farklı nitelikteki taahhütlerinde ısrar etmelerinin de payı olduğu ifade edildi. AB Komisyonu ile gerçekleştirdikleri görüşmelerde Hindistan tarafının; gerçek kişilerin dolaşımı yoluyla sunulacak mesleki hizmetler gibi alt sektörlere yönelik vize kolaylığı ve buna benzer kota esneklikleri talep ettiği ancak AB’nin böyle bir taahhüde sıcak bakmadığı belirtilmekte. Benzer şekilde Hintli veri yönetim hizmetleri ve diğer bilgi iletişim hizmetleri firmalarına yönelik piyasaya giriş hükümleri üzerinde de tartışmalar yaşandığı dile getirilmekte.