ABD tarafından ülkemiz menşeli “ Kesiti Dikdörtgen Kalın Karbon Kaynaklı Çelik Tüp ve Borular” ithalatına karşı yürütülmekte olan anti-damping soruştuEkonomi Bakanlığı  tarafından;

ABD TARAFINDAN KESİTİ DİKDÖRTGEN KALIN KARBON KAYNAKLI ÇELİK TÜP VE BORULAR İTHALATINA KARŞI YÜRÜTÜLEN ANTİ DAMPİNG SORUŞTURMASININ ÖN KARARI AÇIKLANMIŞTIR.

 
ABD Uluslararası Ticaret İdaresi (ITA) tarafından ülkemiz menşeli “ Kesiti Dikdörtgen Kalın Karbon Kaynaklı Çelik Tüp ve Borular” ithalatına karşı yürütülmekte olan anti-damping soruşturmasında; ITA’nın ön kararı 23 Şubat 2016 tarihinde ACCESS’te yayımlanmıştır. Buna göre; firmalarımıza % 0 ve % 14,48 oranlarında damping marjı hesaplanmış olup 23 Şubat 2016 tarihinden itibaren soruşturma konusu ürün ihracatımızda ABD gümrüklerinde % 14,48 oranında teminat alınacaktır.
 
ITA’ nın nihai kararını ön kararın yayımlanma tarihinden itibaren 135 günü geçmeyecek şekilde açıklaması beklenmektedir.