ABD Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatına Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hk.

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu:  ABD Menşeli Bazı Ürünlerin İthalatına Ek Mali Yükümlülük Uygulanmasına İlişkin Kararda Değişiklik Yapılması Hk.

Duyuru Özeti:

 
ABD menşeli bazı ürünlerin ithalatına 2018/11973 sayılı Karar kapsamında kapsamında Ek Mali Yükümlülük uygulanmaktadır.

20.04.2023 tarihli değişiklik ile;

Söz konusu Kararın başlamış işlemlere ilişkin Geçici 1. Maddesi yürürlükten kaldırılmış olup (21/06/2018 tarihinden önceki işlemleri kapsamaktaydı),


Karara eklenen Geçici 2. Madde ile;

21.06.2018 tarihinden önceki tarihlerde gümrüklere sunularak özet beyan verilmiş olanlar da dâhil, mülga geçici 1 nci maddede belirtildiği biçimde özet beyan verilen eşyanın ithalatına ilişkin gümrük beyannamesinin, 20.04.2023 tarihini takip eden günden itibaren en geç 30 gün içerisinde tescil edilmesi hâlinde, özet beyan kapsamı eşyaya ilişkin olarak bu Karar hükümleri uygulanmayacaktır.

Özetle yeni düzenlemede belirtilen şartları taşıyan eşyadan ek mali yükümlülük tahsil edilmeyecektir.


Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.
 

Saygılarımızla,
Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
[email protected]