ABD Makarna Anti-Damping/Telafi Edici Vergi Soruşturma TalebiABD Makarna Anti-Damping/Telafi Edici Vergi Soruşturma Talebi 

T.C. Ekonomi Bakanlığı İhracat Genel Müdürlüğü’nden alınan bir yazıda; ülkemiz menşeli “Yumurtasız, Pişirilmemiş, Dondurulmamış Makarnalar” (1902.19 Gümrük Tarife Pozisyonlu) isimli ürünlü grubu ithalatına anti-damping ve telafi edici vergi uygulanmak olduğu belirtilerek, bu kapsamda 2 Temmuz 2013 tarihli ABD Resmi Gazetesi’nde yer alan bildirimde tarafların mevcut anti-damping önlemi kapsamında 1 Temmuz 2012 – 30 Haziran 2013 dönemi için, telafi edici vergi kapsamında ise 1 Ocak 2012 – 31 Aralık 2012 dönemi için idari gözden geçirme soruşturması açılması yönünde ABD Ticaret Bakanlığı’na Temmuz ayının sonuna kadar başvuruda bulunabilecekleri belirtilmekte olup, Anılan bildirime https://www.federalregister.gov/articles/2013/07/02/2013-15761/antidamping-orcountervailing-duty-order-finding-or-suspended-investigation-opportunity-to-request linkinden ulaşılabilineceği ifade edilmektedir.

 

Yazıda devamla; Söz konusu idari gözden geçirme sürecine başvuru kararı alınması safhasında, ilgili ülke mevzuatı uyarınca gözden geçirmeye tabi bir firma ihracatının(soruşturma dönemi süresince ABD’ye Tip 3 mal girişinin) bulunması gerektiği ve bu hususun soruşturmanın sonraki safhalarında başvuru sahibi firmaların gözden geçirme kapsamı dışına çıkarılmasının önüne geçilmesi bakımından önem arz ettiği bildirilerek, bu çerçevede bahse konu ihracatın soruşturma dönemindeki mevcudiyetine firmaların dikkat etmesi gerektiği belirtilmektedir.

 

Diğer taraftan, Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Satın Alınan Avukatlık/Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesi Hakkında Yönerge’nin (Yönerge) 7. Maddesine göre ihracatçı firmalarımızın talebi ile yürürlükteki telafi edici önlemlere yönelik açılan idari gözden geçirme soruşturmalarında, ihracatçı firmalarımızın soruşturmayı yürütecek kuruma başvurularını yapmadan önce hizmet satın alacağı avukatlık firmasına yaptırdığı ve soruşturmanın muhtemel sonuçlarını gösterir çalışmayla birlikte Bakanlıklarına başvurarak onay almaları gerektiği, Bakanlık makamı onayı almadan yürürlükte olan telafi edici önlemlerin gözden geçirilmesi için ilgili ülke makamlarına başvuru yapan firmaların, başvuru yaptıkları soruşturma ile bu soruşturmanın başlangıç tarihinden itibaren 2 yıl boyunca başlatılacak diğer tüm soruşturmalar için mezkur Yönerge kapsamındaki hiçbir destekten faydalanamamakta olduğu ifade edilmektedir.