ABD Gümrük Uygulamaları Hakkında Bilgi;

 ABD Gümrük Uygulamaları Hakkında Bilgi;


Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan 12/07/2013 tarih 1453 sayılı yazıda; Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından yapılan ithalatta bildirim zorunluluğuna ilişkin olarak ABD Gümrük ve Sınır Güvenliği Birimi (CBP) tarafından 9 Temmuz 2013 tarihinden itibaren yeni bir uygulamaya geçildiği, “İthalatçı Güvenliği Bilgisi – Importer Security Filing” olarak bilinen sözkonusu uygulamaya göre, ABD’ye ithal edilecek ürünlerin ABD limanlarına varışı öncesinde CBP’ye bilgi verilmesinin gerektiği, ABD’li ithalatçılar tarafından hatalı, eksik ya da geç doldurulan bildirim formları için 5.000 ABD Doları para cezası uygulanacağı ifade edilmekte olup, sözkonusu uygulamaya ilişkin bilgiler ekte yer almakta olup, firmalarımızın

http://www.cbp.gov/xp/cgov/newsroom/news_releases/national/06072013_6.xml adresinden konuya ilişkin detaylı bilgi almaları mümkün bulunmaktadır.

EK4-ABD-GumrukUygulamalari