ABD Gümrük Muhafaza Duyurusu HakkındaABD Gümrük Muhafaza Duyurusu hakkında

T.C. Ekonomi Bakanlığı’ndan gelen yazıda, önümüzdeki 10 yıla ilişkin otomatik harcama kesintilerini öngören ABD Bütçe Kontrol Kanunu (Budget Control Act) kapsamında otomatik bütçe kesintilerinin 1 Mart 2013 tarihinden itibaren başladığı, söz konusu düzenlemeden savunma ve savunma-dışı harcamaların eşit oranda etkileneceği ve kamu kurum ve kuruluşlarının söz konusu zorunlu kesintilere dair bir insiyatif hakkı bulunmadığı belirtilmektedir.

 Bu itibarla, ihracatçıların taşımacılık hizmetleri ile seyahatlerini olumsuz etkileyebileceği ifade edilen uygulamalara ilişkin olarak, ABDGümrük Muhafaza idaresinin intemet sayfasında http://www.cbp.gov/yayınlanan duyurunun özeti aşağıda yer almaktadır:

 4 MART 2013 TARİHLİ CBPÖZETİ

 ABD Gümrük Muhafaza (CBP) yetkilileri tarafından internet sayfasında 4 Mart 2013 tarihinde yayınlanan duyuruda özetle:

 • ABD Gümrük Muhafaza kurumunun 2013 mali yılının geri kalanında bütçe kesintilerinden olumsuz olarak etkileneceği,

• Söz konusu bütçe kısıtlamaları nedeniyle güınrüklerde hizmet veren binlerce çalışanın ücretsiz izne çıkartılacağı,

• Birçok program ve faaliyetin bütçelerinin kısılacağı,

• Seyahat ve ticaret sektörlerindeki paydaşların da hizmetlerdeki bu kesintilerden olumsuz etkileneceği,

• Kesintiler devam ettiği sürece belirli hizmetlere ancak öncelik sırasına göre devam edebileceği,

• Terörizme karşı faaliyetlerde hiçbir şekilde kısıtlamaya gidilemeyeceği, bunun yanında seyahat ve kargo tesislerini ancak temel işleme faaliyetlerinin gerçekleştirilebileceği,

• Sınırlarda kanunen zorunlu kontrollere (ihtiyaç maddeleri dahil) devam edileceği,

• Seyahat ve ticarette Global Entry, SENIRI, Nexus, C-TPAT, FAST gibi onaylanmış kişi ve kurumlar uygulamalarına devam edileceği,

• Diğer taraftan, zorunlu bütçe kesintileri nedeniyle ABD’ye tüm giriş kapılarında bekleme sürelerinin uzayacağı,

• Bazı kara, deniz ve hava alan girişlerinde hizmet saatlerinin azaltılacağı,

• Hava yolu ile uluslararası girişlerde mevcut bekleme süresinin en az %50 artacağı, yoğun hava alanlarında bu sürenin 4 saate kadar ulaşacağı, aynı minvalde karayolu ile girişlerinde de sürelerin uzayacağı,

• Özellikle büyük liman girişlerinde kargo kontrollerinin 5 güne kadar uzayacağı,

• Yukarıdaki olumsuzlukların zamanla daha da artmasının beklenmesi gerektiği,

 belirtilerek kamuoyu gerekli önlemlerin alınması hususunda uyarılmaktadır.

Kaynak: İ.T.K.İ.B.