ABD GTS Gözden Geçirme Sonuçları Hk.ABD GTS Gözden Geçirme Sonuçları Hk.

İlgi: 09.07.2013 tarih ve 13617 sayılı yazımız.

İlgi’de kayıtlı yazımızla, 1 Temmuz 2013 tarihinde ABD Ticaret Temsilciliği (USTR) tarafından ABD Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) 2012 gözden geçirme sonuçlarının açıklandığı ve En Az Gelişmiş Ülkeler (EAGÜ) ve Gelişmekte Olan Ülkeler (GOÜ) listelerinden aynı anda yararlanmakta olan ve 2012 yılında 34,7 milyon ABD doları ihracat rakamı ile ABD GTS’sini en çok kullanan ülkeler arasında 31. sırada yer alan Bangladeş’in GTS uygulamasının dışına çıkartıldığı bildirilmişti.

Bu defa, Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliği’nden alınan 12.07.2013 tarih ve 1449 sayılı yazıda; Ekonomi Bakanlığı’nın bir yazısına atfen, yukarıdaki husus hatırlatılmış ve bir örneği ekli tabloda gönderilen Bangladeş’in GTS kapsamında ABD’ye ihraç etmiş olduğu ilk 20 ürünün incelendiği, anılan ürünlerde ülkemizin genel ihracatı ve iki ülkenin GTS kapsamındaki kesişen başlıca ürünlerinin tespit edildiği bilgisi Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliği’ne iletildiği ifade edilmektedir.

Bu çerçevede, Bangladeş’in ABD’ye GTS kapsamında ihraç ettiği 6307.90.98 GTİP’li ve 2,3 milyon ABD doları GTS ihracat değeri olan bayraklar, 3923.21.00 GTİP’li ve 1,6 milyon ABD doları GTS ihracat değeri olan çantalar, 2009.89.60 GTİP’li ve 264 bin ABD doları GTS ihracat değeri olan meyve suları ürünlerinin iki ülke arasında ABD GTS kapsamındaki ihracatta ortak ürünler olarak tespit edildiği bilgisinin de ayrıca eklendiği belirtilmektedir.

Bilgilerinizi rica ederim.

 

EK: Tablo (3 sayfa)

İlgili Dosyalar

 

Dosya Adı

Dosya Boyutu

 

abd gts ek.pdf

46,81 KB

İndir