ABD GTS Gözden Geçirme Sistemi HakkındaABD GTS Gözden Geçirme Sistemi Hakkında

ABD Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) kapsamında bir takım revizyonlar gerçekleştirmiştir. Ülkemizin krom sülfat ve disodyum tetra borat için yaptığı asgari ithalat oranı istisnası başvurusu kabul edilerek bahsi geçen ürünlerin ülkemizden ABD’ye gümrük vergisinden muaf olarak ihracatına devam edilebilmesi sağlanmıştır. Bu kapsamda, ABD Ticaret Temsilciliği (USTR) tarafından yapılan duyuru metni için tıklayınız.