ABD GTS Geçirme Sonuçları Hk.

 ABD GTS Geçirme Sonuçları Hk.

Türkiye İhracatçılar Meclisi Genel Sekreterliği’nden alınan 08.07.2013 tarih ve 1390 sayılı yazıda; Ekonomi Bakanlığı’nın bir yazısına atfen, ABD’nin 1976 yılından itibaren gelişmekte olan ve az gelişmiş ülkelerden gerçekleştirilen ithalat için ABD pazarına gümrük vergisiz giriş imkanı sağlayan Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) uyguladığı hatırlatılmakta ve sistemle ilgili şu gelişmelerin kaydedildiği belirtilmektedir:

          Söz konusu sistemin, 2012 yılı itibariyle, ülkemiz de dahil olmak üzere 127 ülkeye, sekizli GTP bazında yaklaşık 5000 kalem mal için ABD pazarına gümrüksüz giriş imkanı tanıdığı, ülkemizin anılan sistem kapsamında ABD’ye yaptığı toplam ihracatının 2012 yılında bir önceki yıla göre % 27,3 oranında artarak 1,1 milyar ABD doları olduğu, bu rakamla ABD istatistiklerine göre, anılan ülkeye 2012 yılında gerçekleştirilen toplam 6,2 milyar ABD doları tutarındaki ihracatımızın % 18,1’lik kısmının GTS kapsamında gümrük vergisiz olarak yapılabildiği belirtilmekte olup, ayrıca, Türkiye’nin, 2012 yılı sonu itibariyle ABD GTS’ni en fazla kullanan ülkeler arasında % 5,7’lik payla 7. sırada yer aldığı bildirilmektedir.

             Yine 2013 yılı Ocak-Nisan döneminde ise GTS kapsamında yapılan ihracatın bir önceki yılın aynı dönemine göre % 11,9 oranında arttığı ve 426,6 milyon ABD doları olduğu, aynı dönemde ülkemizin ABD’ye GTS kapsamında en çok ihracat yapan ülkeler arasında % 6,7 pay ile 5. Sıraya yükseldiği, aynı zamanda GTS kapsamında ülkemizden yapılan ithalat için 2012 yılı sonu itibariyle 41,7 milyon ABD dolarlık bir vergi avantajı sağlandığı ifade edilmektedir.

          ABD’nin Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) uygulamalarının her yıl ABD Ticaret Temsilciliği (USTR) tarafından gözden geçirildiği, bu kapsamda İMMİB tarafından, 7408.19.00 GTİP’de yer alan rafine bakır teller (2012 yılında 285 bin ABD doları ihracat rakamı ve % 3 vergi oranı), 7413.00.90 GTİP’de yer alan bakır teller (2012 yılında 13 bin ABD doları ihracat rakamı ve %3 vergi oranı), 6802.91.20 (2012 yılında 6,2 milyon ABD doları ihracat rakamı ve % 4,2 vergi oranı) ve 6802.21.10 GTİP’de yer alan mermerler (2012 yılında 3,3 milyon ABD doları ihracat rakamı ve % 4,2 vergi oranı), 7113.19.50 GTİP’de yer alan altın mücevherat (2012 yılında 28,9 milyon ABD doları ihracat rakamı ve % 5,5 vergi oranı) ve 2515.12.20 GTİP’de yer alan mermer bloklar (2012 yılında 195 bin ABD doları ihracat rakamı ve % 3 vergi oranı) için “yeniden ürün ekleme” (redesignation) başvurusu ile 2833.29.40 GTİP’de yer alan krom sülfat (2012 yılında 318 bin ABD doları ihracat rakamı ve % 3,7 vergi oranı) ve 2840.11.00 GTİP’de yer alan disodyum tetra borat (2012 yılında 819 bin ABD doları ihracat rakamı ve % 0,3 vergi oranı) için “asgari ithalat oranı istisnası” (de minimis waiver) başvurularının yapıldığı belirtilmektedir.

           Yazıda devamla, bu defa 1 Temmuz 2013 tarihinde 2012 yılı gözden geçirmesinin sonuçlandığına dair USTR tarafından yapılan duyuru ve ürün listelerinin birer örneğinin sırasıyla Ek-1 ve Ek-2’de gönderildiği belirtilmekte, bahse konu duyurunun incelenmesinden,1 Temmuz 2013 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere 2012 yıllık gözden geçirme soruşturması sonuçlarına göre;

        ·         Ülkemiz tarafından gerçekleştirilen yeniden ürün ekleme (redesignation) başvurularının hepsinin reddedildiği, (ABD’ye gümrük vergisi ödeyerek yapılan ihracat devam edecektir.)

           ·         Bununla birlikte 2833.29.40 GTİP’de yer alan krom sülfat ve 2840.11.00 GTİP’de yer alan disodyum tetra borat için asgari ithalat oranı (“de minimis”) başvurularının kabul edildiği, (ABD’ye gümrük vergisinden muaf olarak gerçekleştirilen ihracat devam edecektir.) anlaşılmaktadır.

          Ayrıca aynı duyuruda En Az Gelişmiş Ülkeler (EAGÜ) ve Gelişmekte olan Ülkeler (GOÜ) listelerinden aynı anda yararlanmakta olan ve 2012 yılında 34,7 milyon ABD doları ihracat rakamı ile ABD GTS’ni en çok kullanan ülkeler arasında 31. sırada yer alan Bangladeş’in GTS uygulamasının dışına ıkartılmasının kararlaştırıldığı ifade edilmektedir.

 Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

 Mümin KARACAKAYALILAR

Genel Sekreter

EKLER: 

1) Duyuru Metni ( http://yadi.sk/d/kxKGY63Q6dBeN )

2) Ürün Listeleri ( http://yadi.sk/d/tdGEj9KO6dBkn )