ABD GTS 2015 Yılı Gözden Geçirme Hk.Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından yayımlanan yazı Orta Anadolu İhracatçı Birlikleri Sirküleri olarak aşağıda yer almaktadır.
Yazıda; Ekonomi Bakanlığı’nca, Vaşington Ticaret Müşavirliğimizin yazısına istinaden, USTR tarafından yayımlanan ve bir örneği ekte yer alan duyuruya göre GTS 2015 yılı değerlendirilmesinde ele alınmak üzere;
• GTS kapsamına alınması teklif edilecek ürünler için başvuru süresinin 16 Ekim 2015,
• GTS yararlanıcısı ülkeler konusundaki süresinin 16 Ekim 2015,
• Askıya alma konusundaki (CNL Waiver) başvuru süresinin ise 23 Kasım 2015,
olarak belirlendiği iletilmektedir. Duyuruda söz konusu tarihler dışında yapılan başvuruların kabul edilmeyeceği, değerlendirmeye kabul edilen başvurular ve bu konudaki dinleme ve görüş verme sürelerinin ise ilerleyen tarihlerde ABD Resmi Gazetesi’nde (Federal Register) yayınlanacağı belirtilmektedir.
Ayrıca “Trade Preferencial Extenstion Act of 2015” Kanunu ile seyahat ürünlerinin GTS kapsamına alınması yönünde başvuru yapılabilmesi imkanı doğmuştur. Söz konusu başvurular için son tarih 16 Ekim 2015 olarak belirlenmiştir.

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

ORTA ANADOLU İHRACATÇI BİRLİKLERİ GENEL SEKRETERLİĞİ
Sayı: 70430465-TİM.OAİB.GSK.ORG.2015/1089-16008                                               Ankara, 02/09/2015
Konu: ABD GTS 2015 Yılı Gözden Geçirme Hk.
                                                    
                                                            SİRKÜLER (G/2015)
Sayın Üyemiz, Türkiye İhracatçılar Meclisi’nden alınan bir yazıda, ABD Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) uygulamasının 29 Temmuz 2015 tarihinde yürürlüğe girmek üzere 29 Haziran 2015 tarihinde ABD Başkanı tarafından onaylanmak sureti ile yenilendiği, 2014 yılı GTS gözden geçirme çalışmalarının başladığı ve Vaşington Ticaret Müşavirliğimizden alınan bir yazıya istinaden GTS konusunda Amerika’da faaliyet gösteren Danışmanlık şirketleri yetkililerinin Ticaret Müşavirliğimize gerçekleştirmiş oldukları ziyaretler sırasında yapılan görüşmelerden elde edilen bilgilere yer verildiği belirtilmişti.
 Bu defa, Ekonomi Bakanlığı’nca, Vaşington Ticaret Müşavirliğimizin yazısına istinaden, USTR tarafından yayımlanan ve bir örneği ekte yer alan duyuruya göre GTS 2015 yılı değerlendirilmesinde ele alınmak üzere;
• GTS kapsamına alınması teklif edilecek ürünler için başvuru süresinin 16 Ekim 2015, • GTS yararlanıcısı ülkeler konusundaki süresinin 16 Ekim 2015,
• Askıya alma konusundaki (CNL Waiver) başvuru süresinin ise 23 Kasım 2015,
olarak belirlendiği iletilmektedir. Duyuruda söz konusu tarihler dışında yapılan başvuruların kabul edilmeyeceği, değerlendirmeye kabul edilen başvurular ve bu konudaki dinleme ve görüş verme sürelerinin ise ilerleyen tarihlerde ABD Resmi Gazetesi’nde (Federal Register) yayınlanacağı belirtilmektedir.
Ayrıca “Trade Preferencial Extenstion Act of 2015” Kanunu ile seyahat ürünlerinin GTS kapsamına alınması yönünde başvuru yapılabilmesi imkanı doğmuştur. Söz konusu başvurular için son tarih 16 Ekim 2015 olarak belirlenmiştir.
 Bahse konu duyuruda askıya alma konusundaki (CNL Waiver) başvurular için ilgili tarafların 2015 yılı ticaret istatistiklerini yakından takip etmeleri önerilmektedir. Diğer taraftan Ticaret Kanunu ile GTS kapsamında yer alması mümkün olmayan ürünlerin listesi çalışmalarında kullanılmak üzere ekte yer almaktadır. Söz konusu ürünlerin GTS kapsamına alınması ancak Kongre kararı ile olabilmektedir. 2015 yılı GTS incelemesi sonuçlarının Temmuz 2016 tarihi itibariyle uygulamaya konulması beklenmektedir.
 Ayrıca, bilindiği gibi, USTR nezdinde yapılacak söz konusu girişimler esnasındaki avukatlık/danışmanlık hizmeti alımlarının “Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi (GTS) Uygulamaları kapsamında Firmalarca Satın Alınan Avukatlık/Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesine İlişkin Usul ve Esaslar” uyarınca desteklenmektedir.
Bilgilerine sunulur.
                                                                                                                                 
                                                                                                                                                             Ebru ATAMER
Genel Sekreter a.
Şube Müdür V.
 
EKLER: 1. USTR Duyurusu
            2. Products not eligible for GSP
Eklere ulaşmak için linki tıklayınız.
http://www.oaib.org.tr/UserFiles/Circular/ca11746fcb7a43f9b1f1c246a088afcb.pdf