ABD EMY Uygulamasına Tabi Eşyanın Aynı Zamanda İGV veya EMY Listelerinde Yer Alması ve Eşyanın ATR Eşliğinde İthal Edilmesi Halinde Menşe TevsikiLutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

 

Lutfen Resimleri Goruntuleyiniz

İLGİLİ SEKTÖR:  Genel

Konu: ABD EMY Uygulamasına Tabi Eşyanın Aynı Zamanda İGV veya EMY Listelerinde Yer Alması ve Eşyanın ATR Eşliğinde İthal Edilmesi Halinde Menşe Tevsiki 

Duyuru Özeti:

Muhtelif düzenlemeler kapsamı İGV ve EMY’ye tabi eşyanın A.TR Dolaşım Belgesi eşliğinde serbest dolaşıma giriş rejimi kapsamında yapılan ithalatında eşyanın Karar'da belirtilen ülkler hariç menşeli olduğunu gösteren ihracatçı beyanı, tedarikçi beyanı, uzun dönem tedarikçi beyanı veya menşe şahadetnamesi ibraz edilmesi halinde İGV ve EMY tahsil edilmemektedir.

Ancak, bahse konu düzenlemeler kapsamında olup, aynı zamanda ABD menşeli eşyalar için uygulanan EMY listelerinde de yer alan eşyanın hangi menşe ispat belgesi ile ispat edileceğine dair tereddütler oluşması üzerine, Gümrükler Genel Müdürlüğü 20117910 sayılı dağıtımlı yazı hazırlamıştır.

Buna göre; EMY veya İGV kararlarına tabi eşyanın, aynı zamanda ABD EMY Kararına tabi olması ve ATR Dolaşım Belgesi eşliğinde serbest dolaşıma girişinde EMY ve İGV uygulanmaması için gümrük beyannamesinin ekinde ihracatçı beyanı, tedarikçi beyanı, uzun dönem tedarikçi beyanı veya menşe şahadetnamesi ibraz edilmesi halinde, söz konusu eşyanın ABD menşeli olmadığını tevsik etmek üzere başkaca bir belge aranmaması gerektiği talimatlandırılmıştır.

Konuya ilişkin düzenlemeye ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Saygılarımızla,

Mevzuat Servisi

Duyurumuz ile ilgili görüş ve sorularınız için: 
mevzuat@subasi.net