ABD Anti-damping ve TEV Soruşturması/Petrol Boruları 

 

Sayı: TİM.AKİB.GSK.DEMİR.2013/117-8949                                                                                         

Konu: ABD Anti-damping ve TEV Soruşturması/Petrol Boruları

 

 

Sayın Üyemiz,

T.C. Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan yazıda;

“Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanlığı Uluslararası Ticaret İdaresi (İTA) tarafından 22 Temmuz 2013 tarihinde ülkemizin yanı sıra Hindistan, Güney Kore, Filipinler, Suudi Arabistan, Tayland, Tayvan, Ukrayna ve Vietnam menşeli “Petrol Boruları- OCTG” (7304.29, 7304.39, 7304.59, 7305.20, 7305.31, 7306.29, 7306.30 VE 7306.50 GTİP’li) ithalatına karşı bir anti-damping soruşturması ve yine aynı üründe Türkiye ve Hindistan menşeli ürün ithalatına karşı bir telafi edici vergi soruşturması açılmıştır.

Soruşturma açılış bildirimlerine http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2013-07-29/pdf/2013-18165.pdf ve http://www.gpo.gov/fdsys/pkg/FR-2013-07-29/pdf/2013-18164.pdf adreslerinden ulaşılabilmekte olup anti-damping soruşturması kapsamında soruşturma dönemi 1 Temmuz 2012- 30 Haziran 2013 iken; telafi edici vergi soruşturması kapsamında bu dönem 1 Ocak 2012- 31 Aralık 2013 olarak belirlenmiştir.

Anılan açılış bildirimlerinin incelenmesinden de anlaşılacağı üzere ilgili taraflar bildirimlerde belirtilen soruşturma konusu ürünün kapsamına ilişkin olası görüşlerin en geç 12 Ağustos 2013 tarihine kadar Bakanlığa sunabileceklerdir. Bununla beraber, Bakanlık soruşturma konusu ürün ihracatını dikkate alarak soruşturma kapsamında yer alacak firmaları seçme yoluna gidebilecek olup keyfiyete ilişkin görüş bildirmek isteyen ihracatçı firmalarımızın soruşturma açılış bildirimi tarihinden itibaren 7 gün içinde Bakanlık ile temasa geçmeleri gerekmektedir. Ayrıca seçilen firmalara Bakanlık tarafından soru formları gönderilecek ve soruşturma sonucunda taraf olan her firmaya özgü damping ve sübvansiyon marjı hesaplanacaktır.

Öte yandan, Bakanlığımızın “Ticaret Politikası Savunma Araçları” internet adresinde (http://www.tpsa.gov.tr/) “Türk İhraç Ürünlerine Yönelik Uygulanan Ticaret Politikası Savunma Önlemleri” başlığı altında yer alan “TPSA Önlemlerine İlişkin Faydalı Bilgiler” kısmındaki belgeler ile “Ticaret Politikası Önlemleri Soruşturmaları ve Genelleştirilmiş Tercihler Sistemi Uygulamaları Kapsamında Firmalarca Satın Alınan Avukatlık/Danışmanlık Hizmeti Harcamalarının Desteklenmesi Hakkında Yönerge”nin firmalarımızca incelenerek değerlendirilmesinin yararlı olacağı düşünülmektedir.”denilmektedir.

Bilgileriniz rica olunur.

 

Canan Aktan ERDOĞMUŞ

Genel Sekreter a.

Genel Sekreter