ABD Anti-damping Soruşturması/Petrol Boruları 2 

Sayı: TİM.AKİB.GSK.DEMİR.2013/120-9031                                                                                Mersin,  01/08/2013

Konu: ABD Anti-damping Soruşturması/Petrol Boruları 2

 

 

Sayın Üyemiz,

T.C. Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan yazıda; Amerika Birleşik Devletleri Ticaret Bakanlığı Uluslararası Ticaret İdaresi (ITA) tarafından ülkemizin yanı sıra Hindistan, Güney Kore, Filipinler, Suudi Arabistan, Tayland, Tayvan, Ukrayna ve Vietnam menşeli “Petrol Boruları – OCTG” (7304.29, 7304.39, 7304.59, 7305.20, 7305.31, 7306.29, 7306.30 ve 7306.50 GTİP’li) ithalatına karşı açılan anti-damping soruşturması kapsamında Bakanlık tarafından ürünün karakterinin belirlenmesine ilişkin bir duyuru yayımlandığı ifade edilmekte olup, mezkur duyurunun örneği ekte sunulmaktadır.

Bahse konuda yazıda devamla, anılan duyuruya ilişkin görüşlerin, soruşturma kapsamındaki ilgili taraflarca 5 Ağustos 2013 tarihine kadar ITA elektronik döküman ekleme sistemi olan “IAACCESS” e (https://iaaccess.trade.gov) yüklenerek adı geçen otoriteye sunulabileceği ifade edilmektedir.

Bilgileriniz rica olunur.

 

Canan Aktan ERDOĞMUŞ

Genel Sekreter a.

Genel Sekreter Yrd.

 

Ek: ITA Duyurusu (6 sayfa)