ABD-Amtidamping Soruşturması (Kesiti Dikdörtgen veya Kare Şeklinde Demir/Çelikten Tüp ve Borular)Sayı: TİM.UİB.GSK.ARGE.2013/819-6787 Bursa, 17/07/2013

Konu: ABD-Amtidamping Soruşturması (Kesiti Dikdörtgen veya Kare Şeklinde Demir/Çelikten Tüp ve Borular)

 

 

ULUDAĞ OTOMOTİV ENDÜSTRİSİ İHRACATÇILARI BİRLİĞİ ÜYELERİNE

SİRKÜLER NO.: 262

 

T.C. Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan yazıda;

 

“Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından ülkemiz menşeli 7306.61 GTİP’li “Kesiti Dikdörtgen veya Kare Şeklinde Olan Demir/Çelikten Tüp ve Borular” isimli ürün grubu ithalatına karşı 2008 yılından bu yana anti-damping vergisi uygulanmakta olup, Uluslararası Ticaret İdaresi (ITA) ve Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC) tarafından ilgili taraflarca verilen cevapların yeterli olup olmadıklarının incelenmesini müteakip “tam gözden geçirme soruşturması” (full review) veya bir “hızlandırılmış gözden geçirme soruşturması” (expedited review) yürütülmesine karar verileceği daha önce bildirilmiştir.

 

Bu minvalde, bir örneği Ek’te kayıtlı bulunan 5 Temmuz 2013 tarihli ITC kaynaklı

haberde mezkur soruşturmanın ülkemiz için “tam gözden geçirme soruşturması” şeklinde

yürütülmesine hükmedildiği belirtilmektedir.” denilmektedir.

 

Bilgilerini ve gereğini rica ederim.

Tansu SİNAĞ

Genel Sekreter V.

 

Ek: ITC Kaynaklı Haber (2 sayfa)

http://www.akib.org.tr/files/downloads/ekler/ekk_00002819.pdf

 

Uludağ İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği Ayrıntılı bilgi için: Nihal YILDIZ – Şube Müdürü

Önder EVCİ – Şef

Organize San. Bölgesi II. Gelişim Sahası Kahverengi Cad. No:11

Nilüfer 16140/ BURSA

Tel: +90 224 219 10 00 (PBX) Fax: +90 224 219 10 90

E-posta: [email protected] Elektronik Ağ: www.uib.org.tr