ABD – Amtidamping SoruşturmasıSayı:TİM.AKİB.GSK.DEMİR.2013/107-8329                                                                            Mersin,  15/07/2013

Konu:ABD – Amtidamping Soruşturması

 

 

Sayın Üyemiz,

T.C. Ekonomi Bakanlığı’ndan alınan yazıda;

“Amerika Birleşik Devletleri (ABD) tarafından ülkemiz menşeli 7306.61 GTİP’li “Kesiti Dikdörtgen veya Kare Şeklinde Olan Demir/Çelikten Tüp ve Borular” isimli ürün grubu ithalatına karşı 2008 yılından bu yana anti-damping vergisi uygulanmakta olup, Uluslararası Ticaret İdaresi (ITA) ve Uluslararası Ticaret Komisyonu (ITC) tarafından ilgili taraflarca verilen cevapların yeterli olup olmadıklarının incelenmesini müteakip “tam gözden geçirme soruşturması” (full review) veya bir “hızlandırılmış gözden geçirme soruşturması” (expedited review) yürütülmesine karar verileceği daha önce bildirilmiştir.

Bu minvalde, bir örneği Ek’te kayıtlı bulunan 5 Temmuz 2013 tarihli ITC kaynaklı haberde mezkur soruşturmanın ülkemiz için “tam gözden geçirme soruşturması” şeklinde yürütülmesine hükmedildiği belirtilmektedir.” denilmektedir.

Bilgileriniz rica olunur.

 

Canan Aktan ERDOĞMUŞ

Genel Sekreter a.

Genel Sekreter Yrd.

 

Ek: ITC Kaynaklı Haber (2 sayfa)